Bedst advokat svar ved advokat Eva Persson

Bedst advokat råd med advokat Eva Persson? Billederne er til brug i forbindelse med presseomtale af advokat Eva Persson, og må ikke anvendes til kommercielle formål eller i kommercielle sammenhænge. Billederne må heller ikke bruges til at propagandere for bestemte holdninger eller synspunkter. Billederne må ikke lagres på brugerens eget udstyr ud over, hvad der er påkrævet til den pågældende omtale eller videregives til tredjemand. Ved brugen anerkendes forpligtelsen til at overholde ovennævnte betingelser for brugen. Advokat Eva Persson kan på et hvilket som helst tidspunkt trække tilsagnet om brugen tilbage, enten i enkeltsituationer eller generelt. I alle tilfælde skal fotograf Flemming Leitorp krediteres.Retterne har efterhånden lagt sig fast på, at fremmedlegemer på landingsbanen (og i luften) udgør en ”usædvanlig omstændighed” i Forordningens forstand. I en sjov afgørelse af 18. januar 2021 fra Københavns Byret (sag BS-56397/2019-KBH) fik Norwegian medhold i, at selskabet ikke skulle betale passagererne kompensation for en forsinkelse på 3 timer og 52 minutter fra København til New York. I rettens præmisser hedder det bl.a.: ”Flyet blev yderligere forsinket ved ankomsten til New York, fordi en landingsbane var blevet lukket, da op til 40 skildpadder gik på landingsbanen. Dette medførte problemer for ca. 90 % af flyene i det pågældende tidsrum, hvor sagsøgtes fly skulle lande []”. Afgørelsen, som er min hyggeligste til dato, afspejler retspraksis fra EU-Domstolen for så vidt angår fremmede effekter på landingsbanen: I sag C-159/18 har EU-Domstolen f.eks. fastslået, at art. 5, stk. 3 i Forordning 261/2004, skal fortolkes således, at forekomsten af benzin på en lufthavns start- og landingsbane, som har ført til, at start- og landingsbanen lukkes, og at en flyvning fra eller til denne lufthavn som følge heraf er blevet væsentligt forsinket, er omfattet af begrebet ”usædvanlige omstændigheder” som omhandlet i denne bestemmelse.

På Evas blog kan du læse meget mere om ligestilling og hendes visioner omkring det danske samfund. En stor del af bloggen handler også om balance mellem karriere og børn. Eva Persson er selvstændig advokat og enlig mor til to små børn og hun fortæller blandt andet, at det kræver både fravalg og prioritering. Eva blogger om, hvordan hun får sin hverdag til at fungere med to små børn og hvordan hun samtidig skaber en effektiv arbejdsdag.

Hvor om alting er, fik jeg i august 2020 tilladelse af Procesbevillingsnævnet til at anke sådanne 5 ”forkerte” domme, og flyselskabet har nu taget bekræftende til genmæle i disse sager (altså accepteret kravene og derfor undgået dommene). Jeg er lidt ærgerlig over, at vi dermed ikke har fået et præjudikat fra landsretten, men trods alt er det rart, at vi har kunnet hjælpe passagererne i disse 5 sager med at få den korrekte kompensation. Begrebet ”distancen” i tilfælde af flyvninger med tilsluttede flyforbindelser omfatter i øvrigt distancen mellem det første afgangssted og det endelige bestemmelsessted, beregnet efter storcirkelmetoden (den korteste afstand mellem to punkter henover en overflade), uanset den faktisk tilbagelagte (forsinkede) flyrutes længde. Dette fremgår da også af EU-Domstolens sag C-559/16 (”Bossen”). Hvis man forestillede sig (det utænkelige), at du skulle hjem fra en ferie i Amsterdam, og du valgte at flyve via New York, havde du, med andre ord, stadig kun krav på 250 Euro, hvis et af dine fly blev aflyst.

Eva Persson er højt specialiseret i flypassagerers juridiske rettigheder i forhold til forsinkelser, aflysninger, billetrefusion, mistet- eller beskadiget bagage samt ulykker. Advokat Eva Persson er højt specialiseret i flypassagerers juridiske rettigheder i forhold til forsinkelser, aflysninger, billetrefusion, mistet- eller beskadiget bagage samt ulykker. Siden 2014 har hun sammen med sit dygtige personale varetaget mere end 20.000 retssager for flypassagerer ved de danske og svenske domstole, og det er også advokat Eva Persson, som har ført alle sager ved den danske Højesteret om passagerers ret til kompensation ved flyforsinkelse i henhold til Forordning 261/2004.

Hvordan er det så at være Eva Persson, når både ens job OG ens familie er det vigtigste i verden? Svaret er kompliceret og simpelt på samme tid. Det er en balancegang, en kamp, en ren kunst, at få det hele til at gå op i en højere enhed. Eva har dog fundet en måde at balancere sit liv, og på hendes blog hjælper hun andre kvinder, i samme situation, med gode råd, tips og triks. Eva har nærmest gjort det til sin kamp, at opfinde opskriften på superkvinden, der kan håndtere husmor og karriere samtidigt.